Hướng dẫn học thử

Chào mừng bạn đến với chương trình Đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở TPHCM, để tiến hành Học thử mời bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ website: www.elo.edu.vn. Màn hình giao diện sẽ hiện lên như hình 1

Hình 1: Giao diện Cổng Đào tạo trực tuyến Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

Bước 2: Trỏ chuột vào Chương trình đào tạo -> Nhấn chọn menu Môn học thử. Màn hình sẽ hiển thị giao diện trang học thử như hình 2:

Hình 2: Giao diện trang học thử

Bước 3: Nhấp chuột chọn môn học bạn muốn học thử. Ví dụ, bạn chọn môn Quản trị học, màn hình sẽ hiển thị trang học tập như hình 3

Hình 3: Giao diện môn Quản trị học

Bước 4: Nhấp chuột chọn nút Tổng quan (Hình 4) để xem miêu tả cơ bản và tải về đề cương môn học. 

Hình 4: Giao diện giới thiệu Tổng quan về môn học

Bước 5: Tiếp theo, bạn nhấp chuột chọn nút Nội dung (Hình 5) để tiến hành vào học thử môn học

Hình 5: Nội dung của môn học

Bước 6: Nhấp chuột chọn Chương mà bạn muốn học. Trong mỗi chương sẽ có hướng dẫn cụ thể những nội dung nào bạn sẽ thực hiện. Các hoạt động cơ bản bạn cần thực hiện trong 1 chương bao gồm:

  • Xem video bài giảng và thực hiện bài kiểm tra ôn tập kiến thức sau video.
  • Xem slides trình bày và bài giảng dạng văn bản.
  • Tham gia các hoạt động thảo luận trên Diễn đàn của môn học.
  • Thực hiện bài kiểm tra cuối chương hoặc các hoạt động học tập khác theo yêu cầu của Giảng viên.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa giao diện của môn Quản trị học khi bạn bắt đầu học thử:

Hình 6: Giao diện video bài giảng

Hình 7: Mục tiêu Chương và các hoạt động sinh viên cần thực hiện

Hình 8: Các nội dung của Chương

Chỉnh sửa lần cuối: Tuesday, 18 October 2016, 3:23 PM