Học liệu phong phú

Học liệu dành cho các chương trình đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức biên soạn theo một quy định chặt chẽ bởi đội ngủ giảng viên của Nhà trường. Các môn học trực tuyến đều được kiểm duyệt thông qua Hội đồng bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn làm phản biện với chuyên gia tư vấn biên soạn môn học trực tuyến. Ngoài các loại sách in ấn hoặc ebook, học liệu trực tuyến còn bao gồm các videos, audios, slides, và scripts bài giảng. Học liệu được biên soạn với mục đích phục vụ tối đa cho việc tự học nên được trình bày cô đọng, xác tích, và dễ hiểu. Người học có thể xem trực tiếp trên mạng hoặc tải về máy tính cá nhân để học.

Học liệu cho học viên eLearning bao gồm:

 Đề cương hướng dẫn học tập môn học.

 Giáo trình in ấn (sách, tài liệu dạng văn bản), giáo trình điện tử (ebook).

 Bài giảng đa phương tiện (videos, audios, slides, scripts,…)

 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và bài tập trực tuyến.

 Bài tập tình huống và chủ đề thảo luận trên diễn đàn.

 

Để tham khảo hệ thống học liệu phong phú của Trường Đại học Mở Thành phồ Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng tham khảo tại đây

Chỉnh sửa lần cuối: Friday, 23 September 2016, 11:53 AM