THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC

Mục tiêu lớp học này sẽ giúp học viên hệ thống và nâng cao kiến thức và kĩ năng giao tiếp trong môi trường quốc tế và làm bài thi TOEIC đạt điểm từ 500-600+. Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể đạt được khoảng điểm TOEIC Listening 300 và Reading 250, cụ thể như sau:

Listening

* Học viên đôi khi có thể suy đoán ý tưởng, mục đích và bối cảnh cơ bản của các trao đổi nói ngắn, đặc biệt khi từ vựng không khó
* Học viên có thể hiểu được ý tưởng trung tâm, mục đích và ngữ cảnh cơ bản của các văn bản nói mở rộng khi thông tin này được hỗ trợ bởi sự lặp lại hoặc diễn giải.
* Học viên có thể hiểu chi tiết trong các trao đổi ngắn khi sử dụng từ vựng dễ dàng hoặc trung cấp.
* Học viên có thể hiểu chi tiết trong các văn bản nói dài khi thông tin được hỗ trợ bởi sự lặp lại và khi thông tin được yêu cầu xuất hiện ở đầu hoặc cuối của văn bản đã nói. Họ có thể hiểu chi tiết khi thông tin được diễn giải một chút.

Reading

* Học viên có thể đưa ra các suy luận đơn giản dựa trên số lượng văn bản giới hạn.
* Học viên có thể xác định câu trả lời chính xác cho câu hỏi thực tế khi ngôn ngữ của văn bản khớp với thông tin được yêu cầu. Họ đôi khi có thể trả lời một câu hỏi dữ kiện khi câu trả lời là đơn giản diễn giải thông tin trong văn bản.
* Đôi khi học viên có thể kết nối thông tin trong một hoặc hai câu.
* Họ có thể hiểu từ vựng dễ và đôi khi họ có thể hiểu từ vựng cấp trung bình.
* Họ có thể hiểu các cấu trúc ngữ pháp thông thường, dựa trên quy tắc. Họ có thể lựa chọn ngữ pháp chính xác, ngay cả khi các tính năng ngôn ngữ khác, chẳng hạn như từ vựng khó hoặc cần kết nối thông tin, có mặt.

Điều kiện để đạt được kết quả 500-600+

Điểm thi đầu vào đạt tối thiểu 350 điểm và học viên cam kết hoàn thành tất cả các hoạt động học tập và bài kiểm tra của khóa học.

Thời gian học

Học viên sẽ có thời gian 3 tháng để vào khóa học và hoàn tất lộ trình học của bản thân mình. 

Hình thức học

Học viên sẽ học toàn bộ online bằng cách xem bài giảng và đọc tài liệu nếu cần thiết, làm bài tập, chơi games và làm các bài kiểm tra củng cố kiến thức và kĩ năng. Học viên sẽ nhận được đáp án cùng với lời giải thích cặn kẽ giúp rút kinh nghiệm và tích luỹ kiến thức, rèn luyện kĩ năng hiệu quả. Ngoài ra học viên cũng có thể tham gia diễn đàn được thiết kế trong khóa học để trao đổi các vấn đề có liên quan đến khóa học và kì thi TOEIC. Giảng viên sẽ quan sát và kịp thời phản hồi cho học viên. 

Hình thức đánh giá

Học viên cần làm đầy đủ các bài tập theo đúng như trong thời khóa biểu. Các bài practice tests sẽ cung cấp cho học viên điểm số mô phỏng theo đề thi TOEIC thật của ETS. Từ đó giảng viên sẽ có hướng tư vấn điều chỉnh cho học viên được tiến bộ hơn. Tiêu chí đánh giá cụ thể như sau

* Tham gia các buổi synchronous meetings (10%): Học viên cần tham gia đầy đủ các buổi synchronous meetings.
* Mức độ hoàn tất module quizzes and assignments (10%): Học viên cần làm đầy đủ các quizzes và assignments của các modules. Nếu học viên làm đầy đủ bài tập thì sẽ đạt điểm tối đa cho mục đánh giá này.
* Kết quả của các module quizzes and assignments (60%): Điểm số của các quizzes và assignments sẽ được tính trung bình cộng và chiếm 60% tổng số điểm của khóa học.
* Bài kiểm tra cuối khóa (20%): Vào cuối khóa học, học viên sẽ làm một bài TOEIC practice test, điểm số của bài kiểm tra này sẽ chiếm 20% tổng điểm của khóa học. 

TỔ CHỨC KHOÁ HỌC

Khoá học bao gồm 12 đơn vị bài học được trình bày trong lịch trình học tập.