Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý trong các lĩnh vực: nhân sự, marketing, kinh doanh quốc tế...giúp học viên có khả năng tạo lập hoặc điều hành doanh nghiệp.