Ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo cử nhân có kiến thức vững vàng về ngôn ngữ và văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo ở trình độ cao.

Sau khi học xong môn Nghe Nói 1, sinh viên có thể nghe hiểu và giao tiếp ở trình độ ngôn ngữ tương đương giữa Bậc 2 và Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ áp dụng tại Việt Nam (tương đương giữa Bậc A2 và B1 theo  Khung Quy chiếu Châu Âu CEFR).


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Nghe hiểu nội dung các bài hội thoại, bài nói ngắn, bài diễn văn ở trình độ tương đương giữa Bậc 2 và Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ áp dụng tại Việt Nam..

 Giao tiếp tự tin về các chủ đề thông dụng hằng ngày.

 Nâng cao các kỹ năng phụ liên quan đến kỹ năng Nghe và Nói và các kỹ năng mềm.

 Có ý thức vận dụng ngôn ngữ nghe nói một cách đúng đắn và phù hợp trong giao tiếp hằng ngày bằng Tiếng Anh.

 Nghiêm túc trong học tập, có thói quen làm đúng thời gian qui định theo lịch trình làm bài, hoạt động nhóm, và tham gia diễn đàn.

Elementary to Intermediate

50 multiple choice questions which assess students’ knowledge of key grammar and vocabulary from elementary to intermediate levels.

A reading text with 10 graded comprehension questions.

An optional writing task that assesses students’ ability to produce the language.

The 50 multiple choice questions and the reading task are designed to be done together in a 45-minute lesson. The writing task can be done in the following lesson and should take approximately 20 minutes.


Môn học Viết 1 cung cấp kiến thức cơ bản về cách viết hoàn chỉnh một đoạn văn trong tiếng Anh và cách đánh giá được tính lưu loát và tính nhất quán của đoạn văn đó. Học phần này giúp cho sinh viên thực hành viết các loại đoạn văn của 5 thể loại: Mô tả (Descriptive Paragraphs); Minh họa (Example Paragraphs); Quy trình (Process Paragraphs); Ý  kiến (Opinion Paragraphs); và Kể chuyện (Narrative Paragraphs). Trong mỗi loại văn, sinh viên được cung cấp một số đề tài viết khác nhau nhằm nâng cao khả năng viết. Bên cạnh đó, kiến thức về ngôn ngữ cũng đượcc ôn lại cụ thể trong từng loại đoạn văn.


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Nhận biết được cấu trúc một đoạn văn của 5 thể loại: Mô tả (Descriptive Paragraphs); Minh họa (Example Paragraphs); Quy trình (Process Paragraphs); Ý  kiến (Opinion Paragraphs); và Kể chuyện (Narrative Paragraphs)

 Đánh giá được đoạn văn thuộc các thể loại trên có tính lưu loát và tính nhất quán hay không 

 Viết được đoạn văn 150 – 200 từ theo các thể loại nêu trên


Sau khi học xong môn Nghe Nói 1, sinh viên có thể nghe hiểu và giao tiếp ở trình độ ngôn ngữ tương đương giữa Bậc 2 và Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ áp dụng tại Việt Nam (tương đương giữa Bậc A2 và B1 theo  Khung Quy chiếu Châu Âu CEFR).


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Nghe hiểu nội dung các bài hội thoại, bài nói ngắn, bài diễn văn ở trình độ tương đương giữa Bậc 2 và Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ áp dụng tại Việt Nam..

 Giao tiếp tự tin về các chủ đề thông dụng hằng ngày.

 Nâng cao các kỹ năng phụ liên quan đến kỹ năng Nghe và Nói và các kỹ năng mềm.

 Có ý thức vận dụng ngôn ngữ nghe nói một cách đúng đắn và phù hợp trong giao tiếp hằng ngày bằng Tiếng Anh.

 Nghiêm túc trong học tập, có thói quen làm đúng thời gian qui định theo lịch trình làm bài, hoạt động nhóm, và tham gia diễn đàn.

Đây là môn học có đối tượng người học đã có một nền tảng kiến thức cơ bản về từ pháp âm tiếng Anh đạt trình độ trung cấp sau khi kêt thúc chương trình học tiếng Anh ở trường phổ thông, đã qua một kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt đủ điểm yêu cầu tuyển sinh của trường Đại học Mở TPHCM. Môn học hệ thống kiến thức cơ bản và cung cấp những kiến thức về phát âm tiếng Anh nâng cao. Giúp sinh viên hệ thống kiến thức phát âm Tiếng Anh nhằm chuẩn bị cho kỳ thi đạt chuẩn TOEFL cuối khoá học..


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Học tiếp lên các bộ môn khác trong khối kiến thức kỹ năng (đặc biệt là kỹ năng phát âm), và các môn chuyên ngành khác trong chương trình Cử Nhân.

 Nhận dạng và phân biệt: các âm nguyên âm, phụ âm và nhóm phụ âm khác nhau.

 Có khả năng phân biệt cac mô hình dấu nhấn) ở từ và câu; các hiện tượng biến đổi âm trong văn nói thông thường; các mô hình ngữ điệu trong tiếng Anh.

 Nắm vững các dạng mạnh/yếu của các từ mang chức năng ngữ pháp trong câu; cách phát âm các dạng rút gọn của động từ

 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập thông qua các hoạt động học tập trong lớp.

 Phân biệt được sự khác nhau giữa âm và chính tả (spelling). 

 Phát huy việc tự học thông qua việc tự tra cứu thêm các tài liệu học tập khác của bộ môn..

 Nghiêm túc trong học tập, có thói quen làm đúng thời gian qui định theo lịch trình làm bài, hoạt động nhóm, và tham gia diễn đàn.

Đây là môn học có đối tượng người học đã có một nền tảng kiến thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh đạt trình độ trung cấp sau khi kêt thúc chương trình học tiếng Anh ở trường phổ thông, đã qua một kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt đủ điểm yêu cầu tuyển sinh của trường Đại học Mở TPHCM. Môn học hệ thống kiến thức cơ bản và cung cấp những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh nâng cao. Giúp sinh viên hệ thống kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh nhằm chuẩn bị cho kỳ thi đạt chuẩn TOEFL cuối khoá học..


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Học tiếp lên các bộ môn khác trong khối kiến thức kỹ năng (đặc biệt là kỹ năng viết), và các môn chuyên ngành khác trong chương trình Cử Nhân.

 Rèn luyện kỹ năng tìm thêm thông tin cho bài học.

 Nâng cao các kỹ năng phụ liên quan đến kỹ năng Nghe và Nói và các kỹ năng mềm.

 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập thông qua các hoạt động học tập trong lớp.

 Phát huy việc tự học thông qua việc tự tra cứu thêm các tài liệu học tập khác của bộ môn..

 Nghiêm túc trong học tập, có thói quen làm đúng thời gian qui định theo lịch trình làm bài, hoạt động nhóm, và tham gia diễn đàn.

Sau khi học xong môn Đọc Hiểu 1, sinh viên có thể phát triển kỹ năng đọc hiểu ở trình độ tương đương trung cấp (Intermediate).

Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Đọc hiểu nội dung chính các bài báo ở mức độ trung cấp (intermediate), và có kiến thức về các chủ đề thông dụng hàng ngày (giao tiếp, thực phẩm, công nghệ,...)

 Tìm câu chủ đề của đoạn văn, tìm được các chi tiết chính phát triển câu chủ đề, đoán nghĩa từ theo ngữ cảnh, tìm ý chính một bài đọc, tóm tắt ý


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

  • Sinh viên có thể nghe hiểu nội dung các bài hội thoại, bài nói ngắn, bài diễn văn.

  • Sinh viên có thể giao tiếp tự tin về các chủ đề thông dụng hằng ngày