Ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo cử nhân có kiến thức vững vàng về ngôn ngữ và văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo ở trình độ cao.