Môn học này cung cấp các thông tin liên quan đến việc biên soạn môn học trực tuyến trong khuôn khổ Dự án môn học trực tuyến của Trường Đại học Mở TPHCM

Môn Quản trị học cung cấp các kiến thức nền tảng về quản trị, giúp người học biết yêu cầu cần thiết đễ trở thành nhà quản trị, hiểu được các nguyên lý cơ bản và phân tích được các hoạt động hàng ngày trên góc nhìn của nhà quản trị, và quan trọng nhất là có khả năng ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn công việc.

Môn Quản trị học là một môn học nền tảng cho các ngành học về Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Marketing. Môn Quản trị học sẽ được học đầu tiên trong chương trình, trên cơ sở nên tảng đó, người học sẽ học các môn học khác như: Quản trị nhân lực, Quản trị Marketing, Quản trị dự án, Quản trị chiến lược, và rất nhiều các môn học ngành và chuyên ngành khác. Đồi với các ngành học khác, môn Quản trị học cũng được xem là một môn học nền tảng để giúp người học tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình một cách tốt hơn.


Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:

 Trình bày được những kiến thức căn bản về quản trị học.

 Trình bày được các yếu tố để trở thành nhà quản trị và phân tích được các yếu tố tác động vào hoạt động của nhà quản trị trong một tổ chức/doanh nghiệp.

 Phân tích và ứng dụng lý thuyết quản trị vào thực tế các hoạt động quản trị của doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.

 Thực hành các kỹ năng để giúp việc quản trị đạt hiệu quả, bao gồm kỹ năng truyền thông, làm việc nhóm, và ra quyết định.

 Chủ động, tích cực quan tâm đúng mức đến các hoạt động quản trị.

Giới và Phát triển là môn học có tính liên ngành trong ngành khoa học xã hội và nhân văn. Môn học này giới thiệu những khái niệm căn bản như: giới, giới tính, nhu cầu giới, sự phân công lao động theo giới, bình đẳng giới, định kiến giới, quyền con người, phụ nữ trong phát triển, giới và phát triển, và tăng quyền lực cho phụ nữ. Môn học cung cấp kiến thức về lý thuyết Nữ Quyền, lý thuyết Nhu Cầu và lịch sử của phụ nữ Việt Nam và các văn kiện pháp lý quan trọng giúp cho sinh viên hiểu những trọng tâm của các phong trào phụ nữ trên thế giới cũng như những cam kết của các chính phủ gồm: Tám mục tiêu thiên niên kỷ; 12 lãnh vực quan tâm của hội nghị thế giới về phụ nữ ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 1995; Công ước quốc tế về sự xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW); Luật Bình Đẳng Giới;và Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình, Luật Lao động, Hiến Pháp Việt Nam, các công ước quốc tế khác.


Mục tiêu môn học:

 Trình bày được các kiến thức cơ bản về giới, lý thuyết Nữ Quyền và các văn kiện pháp lý.

 Đánh giá những thay đổi về kiến thức, thái độ, hành vi liên quan về giới thông qua tự quan sát, tự nhận diện và tự soi gương.

 Áp dụng những quan điểm và kiến thức cơ bàn về giới để phân tích và giải thích các hiện tượng, xu hướng về bình đẳng giới và các vấn đề về giới.


Quy định về việc tham gia vào khóa học:

 Nhiệm vụ của sinh viên là tham gia đầy đủ và chủ động vào toàn khóa học trong vòng 7 tuần và học 6 chương. Mỗi chương học trong 1 tuần và sinh viên cần phải học từ chương 1 đến chương 6. Khoảng tuần 5 cho tới tuần 7, sinh viên sẽ đi thăm Viện Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ (field trip) để tìm hiểu về những người phụ nữ Việt Nam qua các thời đại, kết nối những gì đã học ở lớp, sách vở, trong cuộc sống vào chuyến tham gian. Sau đó cùng chia sẽ cảm nhận trên diễn đàn.

 Do kiến thức môn học này rất rộng; vì vậy, sinh viên được yêu cầu đoán, suy tưởng, đọc sách trước, rồi mới nghe giảng hay xem video, rồi làm và lập đi lập lại hành vi này thường xuyên theo đường thẳng hoặc theo vòng cùng. Trong quá trình đọc, nghe giảng hay xem video, sinh viên nên ghi chép lại những ý chính và đọc thêm những bài đọc mở rộng do giảng viên cung cấp. Đồng thời, sinh viên lên google tự tìm thêm thông tin để tăng cường và mở mang kiến thức. Ví dụ: sinh viên có thể đánh từ khóa như “bình đẳng giới hay định kiến giới” trên google. Sau khi học xong một chương, sinh viên cần vẽ sơ đồ tư duy để tóm tắt lại kiến thức đã học. Sau đó, sinh viên tự tóm tắt lại kiến thức bằng cách tự nói ra cho mình nghe và dùng kiến thức đã hiểu biết để để phân tích, giải thích các vấn đề giới và tự tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa của thông tin, các vấn đề của bản thân, gia đình và xã hội, giúp tìm ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề và giúp mình nhìn nhận vấn đề ở góc độ đa chiều và mới mẻ, tự tạo lòng tin và sự thay đổi sâu sắc thông qua bài tập soi gương (Đọc file hướng dẫn: viết bài soi gương/cảm nhận cần viết những gì).

 Sinh viên làm bài trắc nghiệm toàn chương 10 câu để kiểm tra kiến thức và xem các video để trả lời câu hỏi trên diễn đàn.  

 Sinh viên lên diễn đàn thảo luận các câu hỏi của khóa học. 


Đánh giá:

 •  Điểm đánh giá quá trình (đánh giá giữa kỳ): 40%.
 •  10%: tham gia làm trắc nghiệm theo từng chương, thảo luận các câu hỏi hàng tuần.
 •  10%: Bài viết đoạn vắn ngắn số 1 và bài soi gương
 •  10%: Bài viết đoạn văn ngắn số 2 và bài soi gương.
 •  10%: Kiểm tra trắc nghiệm giữa kì.
 •  Kiểm tra cuối kỳ (20 câu trắc nghiệm + một câu tự luận): 60%.

Tài liệu học tập:

 •  Tài liệu chính:
 •  Thái Thị Ngọc Dư. (2012).Giới và phát triển. NXB: ĐH Mở TP. HCM.
 •  Lê Thị Quý. (2009). Xã hội học giới. NXB: Giáo Dục Việt Nam.
 •  Các slides bài giảng của giảng viên.
 •  Các khung pháp lý: Hiến Pháp, Luật Bình Đẳng Giới, Luật Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình, Tám mục tiêu thiên niên kỷ, Công ước CEDAW, …

 •  Tài liệu tham khảo tiếng Việt:
 •  Trần Thị Minh Đức, Hoàng Xuân Dung, & Đỗ Hoàng. (2006). Định kiến và phân biệt đối xử theo giới: lý thuyết & thực tiễn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
 •  Trần Thị Vân Anh & Nguyễn Hữu Minh. (2008). Bình đẳng giới ở Việt Nam. NXB: Khoa học xã hội.
 •  Lê Thị Nhâm Tuyết. (2005). Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên thềm thế kỷ XXI. NXB: Thế Giới.

DE CUONG MON HOC.pdfDE CUONG MON HOC.pdf

Khóa học cung cấp những kỹ năng cơ bản để ứng dụng các công nghệ thông tin và truyền thông trong môi trường giáo dục hiện đại. Hoàn thành khóa học, Quý thầy/cô sẽ áp dụng được các giải pháp công nghệ của Google vào công việc hành chính, quản lý và giảng dạy tại Trường.

Nội dung khóa học bao gồm:

 Cách gửi, nhận và sắp xếp các tài liệu số hóa

 Cách tạo bảng khảo sát lấy ý kiến nhanh và hiệu quả

 Cách tra cứu danh bạ điện tử tích hợp trong email của Trường (...@ou.edu.vn)

 Giới thiệu các lợi ích của group mail

 Cách mời họp và đặt phòng họp qua mạng Internet bằng tài khoản email của Trường

Mục tiêu khóa học:

Học xong môn này, người học có thể:

 Miêu tả và giải thích được các chức năng của các ứng dụng cơ bản của Google;

 Phân tích và đánh giá được tiện ích của từng ứng dụng Google đối với công việc của mình;

 Thao tác thành thạo các ứng dụng của Google vào các tình huống phù hợp;

 Triển khai các ứng dụng Google vào qui trình số hóa tài liệu.

Đánh giá:

Để hoàn thành khóa học này, Quý Thầy/Cô phải thực hiện hai bài kiểm tra:

 Bài kiểm tra trắc nghiệm: 7 điểm - chiếm 35%

 Bài kiểm tra tự luận: 13 điểm - chiếm 65%

Số điểm tối thiểu mà Quý Thầy/Cô cần đạt được là 10 trên tổng số 20 điểm để có thể hoàn thành khóa học này.