Cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự trong môi trường kinh doanh hiện đại nhằm đào tạo đội ngũ quản lý nhân lực chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Sinh học Phân tử là môn học thuộc nhóm kiến thức “Cơ sở Ngành” (Công nghệ Sinh học), môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về Sinh học ở mức Phân tử.

Vì vậy, kiến thức của môn học Sinh học Phân tử là rất cần thiết, là cơ sở để sinh viên có thể tiếp tục các môn học khác về sau, đặc biệt là các môn Công nghệ Gen, Tin-Sinh học, Ứng dụng CNSH Phân tử trong Chẩn đoán bệnh ở người. 


Mục tiêu môn học:

 •  Kiến thức: 
 •  Trình bày được lược sử sự ra đời của Sinh học Phân tử (SHPT)
 •  Trình bày được các con đường truyền vật liệu di truyền ở vi khuẩn
 •  Trình bày được cấu tạo, chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo – chức năng  của bốn đại phân tử sinh học: protein, nucleic acid, lipid và polysaccharide
 •  Trình bày các đặc điểm, giải thích về tiến trình, cơ chế hoạt động của gen trong tái bản, phiên mã và dịch mã.
 •  Trình bày các đặc điểm, giải thích về tiến trình, cơ sở phân tử của hiện tượng điều hòa biểu hiện gen. Lưu ý: Kiến thức này được tìm hiểu chủ yếu trên đối tượng sinh vật tiền nhân – prokaryote.
 •  Kỹ năng:
 •  Phân tích được các thực nghiệm (đa phần là rất kinh điển thuộc từng chủ đề), để từ đó chứng minh, xác lập các nhận định (lý thuyết) của từng chủ đề.
 •  Khuyến khích trau dồi kỹ năng đọc – hiểu tiếng Anh chuyên ngành
 •  Thái độ: 
 •  Nhận thức được bản chất “khoa học tự nhiên” của Sinh học. Tiếp nhận kiến thức một cách chủ động thông qua các kỹ năng (như đã đề cập ở trên).
 •  Có khả năng tư duy, có nguyên tắc, ham học hỏi, am hiểu kiến thức

Đánh giá:

 •  Tham gia thảo luận trên diễn đàn: 20%.
 •  Các bài tập trắc nghiệm đánh giá hàng tuần: 20%.
 •  Các bài tập tự luận hàng tuần: 30%
 •  Bài tập trắc nghiệm cuối khóa: 30%

Tài liệu học tập:

 •  Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Sinh học Phân tử (Lê Huyền Ái Thúy & Lao Đức Thuận, NXB Nông nghiệp)
 •  Tài liệu tham khảo: Sinh học Phân tử (Hồ Huỳnh Thùy Dương, NXB Giáo dục, TP. HCM); Di truyền học (Phạm Thành Hổ, NXB Giáo dục, TP. HCM); Modern genetic Analysis (Anthony Griffiths và cộng sự, NXB New York)